UWAGA:  Z POWODU AWARII SAMOCHODU ZAJĘCIĄ Z EKOMOBILEM JEŻOWÓZ SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.WARSZTATY

Dla uczniów

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne, w trakcie dwie 10 – minutowe przerwy
Uczestnicy:      uczniowie szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych
Charakter:        warsztaty terenowe lub warsztaty klasowe
Metody:            prezentacja, praca w grupach, warsztaty interaktywne
Pomoce:            pomoce dydaktyczne oraz materiały stanowiące wyposażenie Ekomobila „Jeżowóz”

„Łąka jako element przyrody”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Zależności ekologiczne w ekosystemie łąkowym.
3.    Chronione gatunki „łąkowe”.
4.    Zagrożenia ekosystemów łąkowych na wybranych obszarach „Natura 2000”.
5.    Roślinny list gończy – kształt liścia, ustawienie liści, brzegi liścia, łodyga, ogonek, kwiaty.
6.    Rośliny na łące – rozpoznawanie gatunków.
7.    Zwierzęta na łące, praca zwierząt naziemnych.
8.    Łąka – do czego służy?

„Bez wody nie ma życia – bez wody nie ma przyrody”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Charakterystyka wód płynących.
3.    Zagrożenia wód na wybranych obszarach „Natura 2000”.  
4.    Chronione „wodne” gatunki roślin i zwierząt.
5.    Określanie biologicznej jakości wody.
6.    Określanie parametrów chemicznych.
7.    Określanie struktury wód.
8.    Stan ekologiczny wód płynących.

„Las”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Zabawa edukacyjna: Chodzenie bez patrzenia.
3.    Las – co to jest?
4.    Warstwy lasu, gatunki pięter.
5.    Chronione gatunki „leśne”.
6.    Zagrożenia lasów na wybranych obszarach „Natura 2000”.
7.    Zabawy edukacyjne: Spacer do lasu, Mapa dźwięków.
8.    Piramida ekologiczna.
9.    Leśne liście.
10.  Szukamy śladów zwierząt.
11.  Klimat w lesie.

„Gleba – żywiciel przyrody”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Zabawa edukacyjna – okno na ziemię.
3.    Cechy ziemi: rodzaj, ziarnistość, możliwość formowania, podatność na rozwałkowanie, przyleganie do dłoni, lepkość.
4.    Analiza osadu.
5.    Wsiąkanie wody.
6.    Profil gleby.
7.    Cegiełka ziemi.

„Natura 2000”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Dlaczego musimy chronić przyrodę?
3.    Formy ochrony przyrody.
4.    Obszary Natura 2000 w północno - wschodniej Polsce.
5.    Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomicznego na obszarach Natura 2000.
6.    Chcemy powiększenia obszarów naturowych w Polsce! – debata sejmowa.
7.    Reklamujemy nasze obszary Natura 2000 (plakat, ulotka, spot reklamowy).

„Chronimy ptaki”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Co to jest bioróżnorodność i dlaczego jest tak ważna? – obrady Parlamentu Ziemskich Istot.
3.    Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele (rozpoznawanie gatunków ptaków).
4.    Kto tu był? – rozpoznawanie ptaków na podstawie pozostawionych śladów (tropy, pióra).
5.    Ochrona ptaków w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.
6.    Gatunki zagrożone – prezentacja.
7.    Zaproszenie ptaka - jakie warunki jesteśmy mu w stanie zapewnić?

„Chronimy siedliska”
1.    Co to jest ekomobil i do czego służy.
2.    Siedlisko – mapa myśli.
3.    Określenie rodzajów siedlisk dla wybranych gatunków – gra dydaktyczna.
4.    Ochrona siedlisk jako warunek skutecznej ochrony gatunków zagrożonych.
5.    Ochrona siedlisk w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000.

W warsztatach biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych przy wykorzystaniu mikroskopów stereoskopowych oraz kredek, farbek, sznurków itp.

Jeżowóz jeździ wraz z uczniami na obszary Natura 2000 Polski północno – wschodniej, by pomóc im w praktyczny i interesujący sposób, poprzez praktykę i doświadczenie, poznawać zasoby przyrodnicze, potrzeby i metody ochronne oraz korzyści płynące z ochrony przyrody. W trakcie warsztatów prowadzone są ćwiczenia praktyczne z zakresu: zmian klimatu, łąki, lasu, wód, ziemi oraz wytwarzania papieru metodą czerpaną.

Dla nauczycieli

„Jak uczyć ochrony przyrody? – aktywne metody edukacji ekologicznej”

Czas trwania:   8 godzin lekcyjnych, w trakcie trzy 10 – minutowe przerwy
Uczestnicy:      nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych
Charakter:       warsztaty terenowe
Metody:           prezentacja, praca w grupach, warsztaty interaktywne
Pomoce:           pomoce dydaktyczne oraz materiały stanowiące wyposażenie Ekomobila „Jeżowóz”

Program:

1.    Informacje o projekcie, cel warsztatów.
2.    Ochrona przyrody i Natura 2000 w szkole.
3.    Założenia mobilnej edukacji ekologicznej i prezentacja ekomobila Jeżowóz.
4.    Formy i sposoby prowadzenia zajęć o ochronie przyrody metodami aktywnymi.
5.    Wykorzystanie zmysłów (dotyk, wzrok, słuch, węch) w poznawaniu przyrody.
6.    Formy i sposoby prowadzenia zajęć angażujących emocje uczniów w kontakcie z przyrodą.
7.    Wybrane zadania i ćwiczenia z wykorzystaniem wyposażenia ekomobila oraz kart pracy o tematyce przyrodniczej: „Łąka”, „Woda”, „Las”, „Gleba”.
8.    Wypracowanie form prezentacji wyników prac uczniów z wykorzystaniem różnych form ekspresji.

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie aktywnych metod edukacji ekologicznej. Przy tej okazji jest prezentowane wyposażenie mobila, które służy do przeprowadzenia warsztatów.

Punktem ciężkości warsztatów jest popularyzacja i omówienie takich metod edukacji środowiskowej, które łączą wiedzę teoretyczną z praktyką.  Wystarczą proste metody i pomoce, by zaaranżować interesującą lekcję poza murami szkoły, na pobliskiej łące, w lesie czy nad rzeczką. Nauczyciele mają możliwość doświadczenia i poznania pracy na łonie natury.

UWAGA:  Z POWODU AWARII SAMOCHODU ZAJĘCIĄ Z EKOMOBILEM JEŻOWÓZ SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

stat4u