UWAGA:  Z POWODU AWARII SAMOCHODU ZAJĘCIĄ Z EKOMOBILEM JEŻOWÓZ SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

To już 10 lat!
W latach 2009 - 2019 w zajęciach edukacyjnych z ekomobilem Jeżowóz wzięło udział kikadziesiąt tysięcy uczestników - dzieci, młodzieży, dorosłych z terenu całej Polski.

Wszystkim naszym odbiorcom dziękujemy pozostając w nadziei na dalszą współpracę.

Ekomobil JEŻOWÓZMobilna edukacja ekologiczna - ekologiczna nauka na kółkach - jest to pomysł, którego głównym celem jest przybliżenie dzieciom oraz młodzieży otaczającej ich przyrody w sposób innowacyjny i interaktywny. Chodzi tu o taką edukację ekologiczną, gdzie teoria i praktyka ściśle się ze sobą łączy, a ważną rolę odgrywa lekcja na łonie natury. Pomysłodawcom idei przyświecało założenie, że skuteczna edukacja  ekologiczna musi być prowadzona poprzez własne doświadczenie, badanie i odkrycie każdego ucznia.

Ekomobil - to pojazd, który umożliwia przeniesienie zajęć edukacyjnych z murów szkoły bezpośrednio na zewnątrz, na łono natury. Pojazd jest wyposażony w różnorodne materiały edukacyjne, urządzenia oraz sprzęty służące do tego aby przybliżyć dzieciom oraz młodzieży piękno otaczającej przyrody wraz z zasadami jej ochrony. Dzieci podczas takich zajęć nie tylko słuchają „suchego” wykładu nauczyciela lecz same mogą zaobserwować różne okazy natury, wykorzystując w tym celu dostępny w aucie – laboratorium sprzęt optyczny: lupy, mikroskopy stereoskopowe itp. Tematyka przeprowadzanych zajęć jest dostosowana do różnych przedziałów wiekowych, co gwarantuje radosną oraz owocną nauką. Warsztaty prowadzone są różnymi metodami nauczania m.in. pogadanki, gry, konkursy, burza mózgów czy rozwiązywania kart pracy.

Idea mobilnej edukacji ekologicznej jest szeroko znana w Niemczech. Pierwszy ekomobil powstał w Badenii-Wirtembergii w 1987 roku, zaraz po nim zaczęły funkcjonować kolejne. Dziś ekomobile funkcjonują w krajach Europy Zachodniej, zaś poza nią w USA, Japonii, Korei Południowej, Chinach, Kolumbii, a nawet w Kenii (więcej: http://www.umweltmobile.de/agum1.htm).

Jako ekomobile funkcjonują bardzo różne pojazdy: od małych samochodów transportowych, przez barakowozy z ciągnikiem, przebudowane auta ciężarowe (tzw. Tiry), specjalny rower transportowy, aż po starą rzeczną barkę. Elementem budowy każdego z ekomobili jest jego indywidualna zabudowa na potrzeby konkretnych warsztatów tematycznych (np. las, gleba, energia itp.) oraz wyposażenie w niezbędne w poszczególnych tematach pomoce dydaktyczne – od szpadla do kopania ziemi w temacie „gleba”, poprzez wodery, po mikroskopy stereoskopowe połączone z kamerą i ekranem do obserwacji żywych bezkręgowców. W ten sposób są one idealnie dostosowane, by w możliwie krótkim czasie, bez długiego przygotowywania, przyjmować szkolne i pozaszkolne grupy w ich własnym regionie i z nimi pracować.

Zajęcia prowadzone wraz z ekomobilem to praktyka, która bawi oraz inspiruje do dalszego poznawania przyrody. Jak wskazuje niemiecka praktyka, warsztaty z ekomobilem zachęcają uczestników do pogłębiania zainteresowań w zakresie ochrony natury i środowiska.

Wysokie zainteresowanie taką formą edukacji wśród szkół wskazuje na celowość idei i uzasadnia propagowanie takiego modelu edukacji ekologicznej.

Jeżowóz – to wdrożenie w życie idei mobilnej edukacji ekologicznej w Polsce.

Na bazie ekomobila Jeżowóz w okresie od 2009 do 2019 r. realizowano szereg projektów mobilnej edukacji ekologicznej, m.in.:

- „Ekomobil jako innowacja edukacji ekologicznej - wyposażenie i uruchomienie pierwszego w Polsce Ekomobila” finansowany ze środków DBU oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Jeżowóz (…) rozszerzenie projektu na Polskę” o zasięgu ogólnopolskim finansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

- „Jeżowóz – program mobilnej edukacji ekologicznej” o zasięgu ogólnopolskim finansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

- „Jeżowóz (…) dla uczniów i nauczycieli” o zasięgu ogólnopolskim finansowany ze środków NFOŚiGWw Warszawie.

- „Edukacja–naturalnie! (…)” finansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- „Odkrywcy przyrody” finansowany ze środków WFOŚiGW w Białymstoku oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

- „Jeżowóz - Biebrza i Szlak Tatarski” finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największym powodzeniem ciesza się:

  • Warsztaty z ekomobilem dla nauczycieli "Jak uczyć ochrony przyrody - aktywne metody edukacji ekologicznej".
  • Warsztaty z ekomobilem dla uczniów w tematach: "Las", "Woda", "Ziemia", "Łąka", "Natura 2000", "Ptaki", "Siedliska".
  • Stoiska prezentacyjne ekomobila Jeżowóz na imprezach plenerowych.

Zapraszamy do współpracy!

UWAGA:  Z POWODU AWARII SAMOCHODU ZAJĘCIĄ Z EKOMOBILEM JEŻOWÓZ SĄ WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

stat4u